Ornö Fiber Ekonomisk förening

Med denna sida kan du svara på nedan stående enkät/frågeformulär.

Klar för fiberinstallation

Här markerar du när du är klar med det som skall göras på den egna fastigheten dvs slangen är nedgrävd fram till huset och skarvboxen är fastsatt på utsidan av huset.

Mari-Ann Roos

  Jag är klar för fiberinstallation

Du kan när som helst gå tillbaka till denna sida och uppdatera det som är lagrat här.